22/06/2024 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ông
漁翁

Tác giả: Liễu Tông Nguyên - 柳宗元

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 08:59

 

Nguyên tác

漁翁夜傍西巖宿,
曉汲清湘燃楚竹。
煙銷日出不見人,
欸乃一聲山水綠。
迴看天際下中流,
巖上無心雲相逐。

Phiên âm

Ngư ông dạ bạng tây nham túc
Hiểu cấp thanh Tương nhiên Sở trúc.
Yên tiêu nhật xuất bất kiến nhân,
Ái nãi[1] nhất thanh sơn thuỷ lục.
Hồi khan thiên tế hạ trung lưu,
Nham thượng vô tâm vân tương trục.

Dịch nghĩa

Ông lão thuyền câu ghé ngủ ở bên núi phía tây,
Buổi sáng múc nước sông Tương nấu ăn bằng tre Sở.
Khói tan, mặt trời lên, không trông thấy có ai,
Chỉ nghe tiếng mái chèo đánh vào mạn thuyền ở giữa chốn non xanh nước biếc.
Ngoảnh lại thấy trời cao ở giữa dòng sông,
Đầu núi mấy đám mây vô tâm trôi lững lờ.

Bản dịch của Tản Đà

Thuyền câu ngủ ghé non tây,
Dòng Tương, tre Sở sáng ngày nấu ăn,
Khói tan trời nắng vắng tanh,
Tiếng vang nước biếc non xanh một chèo.
Xuôi dòng ngoảnh lại trời cao,
Đầu non mấy đám mây theo lững lờ.
[1] Chú thích của Tản Đà: Hai chữ “ái nãi” nghĩa là tiếng cái mái chèo đánh vào mạn thuyền.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Tông Nguyên » Ngư ông