Nguyễn Văn Bình 阮文評 (1885-?) tự Nam Đán 南旦, hiệu Năng Tĩnh 能靜, là cháu quan huyện Nguyễn Hữu Lượng quê ở làng Sĩ Quý, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Ông đỗ cử nhân năm Duy Tân thứ 3 (1909), sau giảng dạy tại Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn.

Tác phẩm:
- Hiệu chính Nhị độ mai tân truyện
- Chinh phụ ngâm bổ lục
- Hán luận tân văn
- Khoá nhi tiểu giản
- Truyện vua Lê Thái Tổ
- Truyện Đổng Thiên Vương
- Truyện vua Quang Trung

 

Thơ dịch tác giả khác