204.65
Nước: Việt Nam (Trần)
3 bài thơ
5 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Huệ Chi (2 bài)
- Ngô Tất Tố (1 bài)
- Trần Trọng Kim (1 bài)
- Nguyễn Văn Bình (1 bài)
- Phan Kế Bính (1 bài)
Tạo ngày 16/12/2005 02:03 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/04/2007 17:00 bởi Vanachi
Trần Quốc Tuấn 陳國峻 (1232-1300) hiệu Hưng Đạo 興道, là con An sinh vương Trần Liễu, cháu gọi Trần Thái Tông bằng chú, người hương Tức Mặc, phủ Thiên Trường, được phong ấp ở hương Vạn Kiếp, thuộc huyện Chí Linh, châu Nam sách, lộ Lạng Giang. Sinh khoảng 1232.

Theo truyền thuyết, từ nhỏ Trần Quốc Tuấn đã ham thích trò chơi đánh trận, sáu tuổi biết làm thơ. Lớn lên, học vấn rất uyên bác, vừa giỏi văn chương vừa hiểu thấu lục thao tam lược, cưỡi ngựa, bắn cung đều thành thạo. Năm 1257, quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần đầu, ông được cử cầm quân giữ biên thuỳ phía Bắc. Ba chục năm sau, trong hai cuộc kháng chiến chông Nguyên Mông lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1287-88), ông lại được đè bạt làm tiết chế thông lĩnh toàn quân và đã giành thắng lợi lẫy lừng.

Là một vị tướng tài kiêm văn võ,…

 

Tuyển tập chung