35.00
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/03/2016 22:56 bởi tôn tiền tử
Lương Ngọc Quyến 梁玉狷 (1885 - 5/9/1917) hiệu Lương Lập Nham, là một chí sĩ Việt Nam thời cận đại, sớm chịu ảnh hưởng tư tưởng canh tân của Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu (Trung Quốc) rồi theo đuổi áp dụng ở Việt Nam. Quê gốc của ông là làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội ngày nay. Ông sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình khoa cử khá giả, là con thứ của chí sĩ Lương Văn Can.

Tháng 10-1905, ông cùng em ruột là Lương Nghị Khanh hưởng ứng Phong trào Đông Du, sang Nhật Bản du học. Ông được Phan Bội Châu gửi học ở Trường Chấn Vũ, tốt nghiệp loại ưu vào cuối 1908. Thời gian này ông tham gia vào Công hiến hội. Sau đó ông bị trục xuất, phải bỏ sang Trung Quốc theo học các trường quân sự, rồi nhận chức thiếu tá trong quân đội Trung Hoa. Tháng 3-1912, ông được bầu làm Uỷ viên quân sự Bộ chấp hành…

 

Tuyển tập chung