Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ca trù (hát nói)
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2020 23:03

Mưỡu:
I
Trước đèn rủ rỉ tiếng tơ,
Thoát đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
Cuộc vui nhớ bữa hôm nay,
Tan sương đầu ngõ, vén mây giữa trời.

II
Lâu nay mình vẫn im hơi,
Thoạt ra khỏi cửa chuyển trời đất ngay.
Giải nồng một trận gió bay,
Khắp hoà nam bắc đông tây thoả lòng.

Nói:
Tráng tai phong dã,
Một cơn giông rùng rợn cả non sông.
Cuốn mây đen quét sạch bụi hồng,
Bao nhiêu nỗi nắng nồng tiêu tán cả.
Nhân lạc huân thì khai Đế hạ,
Thiên hồi thanh sảng nhập Vương thu.

Trước lầu trang vui với bạn đồng du,
Cuộc đàn hát tha hồ thêm thích chí.
Ồ nhỉ trời chiều ta đó nhỉ,
Ai ơi đừng bỏ phí cái giờ chơi.
Chơi cho rậy đất tung trời.


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962