Dưới đây là các bài dịch của Lê Phụng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Du Long Môn Phụng Tiên tự (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lê Phụng

Bấy chầy mấy dịp lên chùa
Cảnh thiền ngủ lại chốn xưa đêm này
Âm ba vang vọng hang đây
Trăng thanh giãi bóng rừng cây tỏ mờ
Bệ cao bóng tượng lập lờ
Áo bay lành lạnh hững hờ mây trôi
Tỉnh ra chuông sớm đổ hồi
Quay về với Phật lòng người ước mong

Ảnh đại diện

Đề Động Hiên đàn việt giả sơn (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Lê Phụng

Cây hoa non bộ tay trồng
Hoa rơi tuyết lạnh khói lồng trăng soi
Từ nay tục luỵ sạch rồi
Giấc nhàn gió mát ngủ vùi gối cao

Ảnh đại diện

Trú miên (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Lê Phụng

Ruộng vườn nhà ta ta cày
Quanh lều quấn quýt ngàn cây xanh rờn
Ngàn cưu lặng tiếng ngoài song
Gối cao gió mát thong dong giấc ngày

Ảnh đại diện

Ngọ thuỵ (Huyền Quang thiền sư): Bản dịch của Lê Phụng

Tạnh mưa núi sạch suối trong
Gió đưa dỗ giấc rừng phong lặng lờ
Ngoái nhìn thế giới bụi mờ
Mở to đôi mắt vẫn ngờ mình say

Ảnh đại diện

Hương Sơn tị thử kỳ 2 (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Lê Phụng

Thác reo tháng sáu như mưa
Phòng sư lầu bắc trú chùa Hương San
Đêm khuya dậy tựa lan can
Tai tràn nước đổ mặt đầy nước bay

Ảnh đại diện

Khổ nhiệt hành (Vương Duy): Bản dịch của Lê Phụng

Vừng hồng nung nấu đất trời
Đỉnh non mây lửa ngừng trôi lững lờ
Nơi nơi cỏ cháy bùn khô
Lạch đầm cạn nước thấy trơ đáy bùn
Lương the áo nặng như cùm
Bóng râm hừng hực dưới lùm cây cao
Chiếu ngồi chẳng dám ngồi lâu
Mồ hôi nhỏ giọt thấm lau ròng ròng
Thoát cảnh đây những ước mong
Tới vùng thoáng đãng thoả lòng bổng bay
Gió từ vạn dặm tới đây
Buồn phiền biển rộng sông dài tiêu tan
Có thân có khổ há than
Rõ là chữ giác chưa an trọn niềm
Nẻo Cam Lộ Môn vội tìm
Chút vui thanh cảnh y nhiên hoạ thành

Ảnh đại diện

Nhâm Dần hạ nhật (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Lê Phụng

Hè này nóng nực như hun
Đồng khô cỏ cháy trơ bùn đầm ao
Còn thêm những trận gió Lào
Muôn loài chẳng sót loài nào chẳng thiêu
Phận ta đau ốm lại nghèo
Tuổi kề miệng lỗ còn nhiều long đong
Giếng đâu đã cạn nước dòng
Uống vào khổ nỗi ròng ròng mồ hôi
Cơm ngon canh ngọt tiếp mời
Ăn vào đâu có nuốt trôi nổi nào
Ở trần suồng sã làm sao
Một mình giữ tiết thế nào cho đang
Trăm chiều rắc rối nặng mang
Sao còn nghiệt ngã buộc ràng nhau thêm

Ảnh đại diện

Vũ Lâm thu vãn (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lê Phụng

Bóng cầu vắt ngược lòng khe
Long lanh nước sáng chiều về nắng phai
Ngàn non lặng lá đỏ bay
Chuông xa vẳng mộng giăng mây bồng bềnh

Ảnh đại diện

Lạng Châu vãn cảnh (Trần Nhân Tông): Bản dịch của Lê Phụng

Chùa cổ lạnh khói thu mờ
Chuông chùa văng vẳng lững lờ thuyền câu
Non soi nước sáng bóng âu
Lá cây chớm đỏ mây cao gió chìm

Ảnh đại diện

Phong tranh (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Lê Phụng

Da băng xương trúc trắng trong
Lâng lâng gặp gió tầng không cao vời
Đại bằng nào khác lưng trời
Dặt dìu tiếng sáo chơi vơi mây vàng
Bổng bay trời rộng thênh thang
Đa tình ốc đá nhịp nhàng quện nhau
Chê bai trí xảo lẽ nào
Cánh hồng giỡn gió dạt dào niềm vui

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối