Dưới đây là các bài dịch của Lê Phụng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]

Ảnh đại diện

Ngư ca tử kỳ 1 (Trương Chí Hoà): Bản dịch của Lê Phụng

Tây Tái đầu non cò trắng bay
Hoa đào nước cuốn cá béo quẫy
Mảnh nón mê
Manh áo lá
Dằm mưa giăi gió chẳng thiết về.

Ảnh đại diện

Điệu lạc dăng (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Lê Phụng

Tỉnh ra rựơu cạn nửa be
Nhặng xanh đâu đến vo ve bên mình
Cơm rơi nửa hạt bụng phình
Mà sao bắng nhắng sáo sinh chẳng ngừng
Kiếp mi bờ bụi đáng thương
Khinh người chìm bát canh xuông đáng đời
Đặt bày sinh hoá thợ trời
Kẻ đi tránh nắng vì ngươi bực mình

Ảnh đại diện

Bài muộn kỳ 2 (Nguyễn Khuyến): Bản dịch của Lê Phụng

Năm mươi già ốm tóc sương
Lo nghèo lo bệnh hết đương nổi rồi
Hiên trăng vắng bạn lẻ loi
Tre già kẽo kẹt ngỡ người tới thăm
Tỉnh mơ một giấc kê vàng
Ngàn năm thành hạc thân tàn hoá ai
Ngồi nhìn hình quạt trong tay
Lão ông nâng chén dựa cây kệ đời

Trang trong tổng số 9 trang (83 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [6] [7] [8] [9]