津觀寓興其十六

故園歸去覓閑遊,
得喪囂然豈我憂。
出岫無心雲更懶,
朝東有意水長流。
生平名把文章誤,
畢竟官隨老病休。
借問生涯何處是,
五湖煙浪一扁舟。

 

Tân quán ngụ hứng kỳ 16

Cố viên quy khứ mịch nhàn du,
Đắc táng hiêu nhiên khởi ngã ưu.
Xuất tụ vô tâm vân cánh lãn,
Triều đông hữu ý thuỷ trường lưu.
Sinh bình danh bả văn chương ngộ,
Tất cánh quan tuỳ lão bệnh hưu.
Tá vấn sinh nhai hà xứ thị,
Ngũ hồ yên lãng nhất thiên chu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Phụng

Lui về vườn cũ thảnh thơi
Mất còn còn mất việc đời dửng dưng
Vô tâm tụ tán mây từng
Xuôi dòng hữu ý nưóc dâng dạt dào
Văn chương luỵ tiếng thanh tao
Làm quan già bệnh chức cao cũng từ
Sống đâu cho khỏi ưu tư
Ngũ Hồ khói sóng mịt mù thuyền câu

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Trở về quê cũ thú nhàn chơi
Được mất buồn chi chuyện cuộc đời
Xuất động vô tâm mây tích biếng
Triều đông có ý nước trôi xuôi
Hư danh cuộc sống văn mê hoặc
Lão bệnh làm quan cũng phải thôi
Xin hỏi sinh nhai cho biết chỗ
Ngũ hồ khói sóng một thuyền trôi.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lui về vườn cũ sống nhàn du,
Lui về vườn cũ sống nhàn du,
Được mất cuộc đời ta chẳng lo.
Tụ tán vô tâm mây lãng đãng,
Triều đông hữu ý nước dâng to.
Hư danh cuộc sống văn chương gặp,
Làm quan già bệnh cũng về thôi.
Sinh nhai xin hỏi nơi nào đó,
Ngũ hồ khói sóng một thuyền câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời