Lẩn thẩn ngày qua tháng qua,
Một phen xuân tới một phen già.
Ái ưu vằng vặc trăng in nước,
Danh lợi lâng lâng gió thổi hoa.
Án sách hãy còn án sách cũ,
Nước non bạn với nước non nhà.


Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635). Khảo dị theo các bản Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Các bản Nôm đều chép bài này chỉ có 6 câu. Gần đây một số tài liệu chép thêm 2 câu ở cuối, chưa rõ bắt nguồn từ đâu:
Cuộc cờ đua chí dù cao thấp,
Ta muốn thanh nhàn thú vị ta.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]