20/08/2022 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tân quán ngụ hứng kỳ 16
津觀寓興其十六

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 21:57

 

Nguyên tác

故園歸去覓閑遊,
得喪囂然豈我憂。
出岫無心雲更懶,
朝東有意水長流。
生平名把文章誤,
畢竟官隨老病休。
借問生涯何處是,
五湖煙浪一扁舟。

Phiên âm

Cố viên quy khứ mịch nhàn du,
Đắc táng hiêu nhiên khởi ngã ưu.
Xuất tụ vô tâm vân cánh lãn,
Triều đông hữu ý thuỷ trường lưu.
Sinh bình danh bả văn chương ngộ,
Tất cánh quan tuỳ lão bệnh hưu.
Tá vấn sinh nhai hà xứ thị,
Ngũ hồ[1] yên lãng nhất thiên chu.

Bản dịch của Lê Phụng

Lui về vườn cũ thảnh thơi
Mất còn còn mất việc đời dửng dưng
Vô tâm tụ tán mây từng
Xuôi dòng hữu ý nưóc dâng dạt dào
Văn chương luỵ tiếng thanh tao
Làm quan già bệnh chức cao cũng từ
Sống đâu cho khỏi ưu tư
Ngũ Hồ khói sóng mịt mù thuyền câu
[1] Năm hồ gồm hồ Động Đình và các hồ lân cận. Lấy tích Phạm Lãi 20 năm phò Việt vương Câu Tiễn đánh bại Ngô vương Phù Sai, việc thành một mình lặng lẽ bơi chiếc thuyền con qua Tam giang vào Ngũ hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Tân quán ngụ hứng kỳ 16