Tập thơ chữ Hán của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Theo lời tựa của tác giả, tập thơ có hàng nghìn bài. Nhưng dựa vào các tập thơ còn lưu giữ được đến nay, số thơ hiện còn chỉ khoảng trên dưới 600 bài. Ngoài ra, một số bài văn bia, văn chuông, văn tế... cũng được đưa vào tập thơ.

Đề tài của tập thơ chủ yếu là thiên nhiên, hoặc là một thiên nhiên được dùng như một phương tiện để thể hiện triết lý, đạo đức, hoặc là một thiên nhiên được coi như một đối tượng đích thực của rung cảm nghệ thuật. Cũng có nhiều bài ngôn chí, hoặc đề cập tới những vấn đề thế sự, nhân tâm. Thơ có phần chân tình, giản dị, nhưng cũng không ít bài khô khan gò gẫm. Hầu hết được viết theo thể Đường luật. Nhưng đã thấy xuất hiện một số bài trường thiên cổ thể, dùng cả phương thức tự sự, xen vào phương thức trữ tình, triết lý.

 

 1. Bộ Minh nhân Tư Minh phủ công sai viên
  4
 2. Cảm hứng
  4
 3. Cự ngao đới sơn
  10
 4. Du Phổ Minh tự
  4
 5. Dữ Cao Xá hữu nhân biệt hậu
  8
 6. Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 1
  2
 7. Đào hoa phàm nhị thủ kỳ 2
  3
 8. Đình tiền mai
  3
 9. Độc “Thượng thư” hữu cảm
  3
 10. Đông cúc
  3
 11. Hạ cảnh
  3
 12. Hồng cận hoa
  3
 13. Hữu cảm kỳ 1
  5
 14. Hữu cảm kỳ 2
  2
 15. Khuê tình
  2
 16. Ký Khoái Châu phủ phủ tá Cao Xá hữu nhân
  3
 17. Lan
  2
 18. Loạn hậu quy cố viên vịnh mai
  4
 19. Lưu đề Đoan quốc công
  3
 20. Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 1
  2
 21. Lưu đề Thạch quận công nhị thủ kỳ 2
  3
 22. Ngộ Trung nguyên xá tội
  2
 23. Ngụ hứng (Cận thuỷ mao trai sổ trúc chuyên)
  4
 24. Ngụ hứng (Đột ngột môn tiền thập nhị phong)
  5
 25. Ngụ hứng kỳ 1
  3
 26. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 1
  2
 27. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 2
  2
 28. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 3
  2
 29. Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 4
  2
 30. Ngụ ý
  1
 31. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 1
  1
 32. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 2
  2
 33. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 3
  2
 34. Ngụ ý phàm tứ thủ cảnh thế tam thủ kỳ 4
  2
 35. Nguyên Đán thuật hoài
  3
 36. Nhân thôn
  2
 37. Phục quái
  2
 38. Quan kỳ ngẫu hứng
  2
 39. Quan kỳ ngụ hứng
  1
 40. Tân quán ngụ hứng kỳ 15
  3
 41. Tân quán ngụ hứng kỳ 16
  3
 42. Thu thanh
  2
 43. Thuỷ hành phó doanh cảm tác
  2
 44. Tống lão thiếp hoàn thôn cư
  2
 45. Trách tử
  2
 46. Trung Tân ngụ hứng
  4
 47. Trung Tân quán ngụ hứng
  2
 48. Trừ tịch tức sự
  2
 49. Tự thuật nhị thủ kỳ 1
  2
 50. Tự thuật nhị thủ kỳ 2
  2
 51. Ưu đàm hoa
  3
 52. Vấn ngư giả
  4
 53. Vịnh thương cối
  1
 54. Vọng triều lâu
  2
 55. Vô đề (Phiêu nhược thù ti Bích Hán xâm)
  2
 56. Vô đề (Tĩnh quan vãng phục tri thiên đạo)
  2
 57. 2
 58. Xuân đán cảm tác
  2
 59. Xuân hàn
  5