紅槿花

花中幻出佛中身,
暮落朝開舊更新。
色即是空空是色,
一枝換得幾番春。

 

Hồng cận hoa

Hoa trung huyễn xuất Phật trung thân,
Mộ lạc triêu khai cựu cánh tân.
Sắc tức thị không không thị sắc,
Nhất chi hoán đắc kỷ phiên xuân.

 

Dịch nghĩa

Trong hoa huyễn ảo xuất hiện chân thân của Phật,
Tối rụng, sớm nở, cũ rồi lại mới.
Sắc là không và không là sắc,
Một cành đắp đổi bao nhiêu lần xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Trong hoa như hiện Phật chân thân,
Mới, cũ thay nhau nở với tàn.
Sắc tức là không, không tức sắc,
Một cành đắp đổi biết bao xuân.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong hoa xuất hiện Phật chân thân,
Sớm nở tối tàn mới cũ vần,
Sắc tức là không, không tức sắc,
Một cành đắp đổi xuân bao lần.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong hoa ảo huyễn lộ chân thân
Sớm nở chiều rơi mãi chuyển vần
Sắc tức thị không, không thị sắc
Một cành đã trải biết bao xuân

15.00
Trả lời