Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
180 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (20 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 17/04/2020 10:59 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 17/04/2020 16:30 bởi hongha83
Đỗ Quang Liên (1930-) bút danh Ngọc Tỉnh, quê Hà Tây. Là cán bộ quản lý, làm thơ, dịch thuật. Giải thưởng cuộc thi dịch Thơ Đường năm 1996.

Tác phẩm
- Quê hương (thơ in chung, NXB Văn hoá dân tộc, 1996)
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, NXB Hội nhà văn, 1999)
- Những áng thơ hay (in chung, NXB Văn học, 2000)
- Hương sắc bốn phương (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2003)
- Hoa nở đầu xuân (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2008)
- Cao Bá Quát toàn tập (tập 1, dịch chung, NXB Văn học, 2004)
- Cao Bá Quát toàn tập (tập 2, dịch chung, NXB Văn học, 2012)
- Tổng tập Đào Công Chính (dịch chung, NXB Thông tấn, 2007)

 

Thơ dịch tác giả khác

Cao Bá Quát (Việt Nam)

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Bạc mộ
  7
 4. Cảm phú
  5
 5. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 6. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 7. Chiêu Quân
  4
 8. Chính tại thuận dân tâm
  3
 9. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 10. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự
  1
 11. Tự Nhiên châu
  2
 12. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02
  1
 13. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03
  1
 14. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
  1
 15. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
  1
 16. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
  1
 17. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
  1
 18. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
  1
 19. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
  2
 20. Man phụ hành
  1
 21. Ngụ quán tức sự
  2
 22. Ngẫu thành
  2
 23. Nghĩa Quảng phố tảo phát
  1
 24. Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí
  1
 25. Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa
  1
 26. Nhĩ phố tảo hồng
  1
 27. Quá tướng quân mạo
  1
 28. Sơn chi hiểu vịnh
  1
 29. Sơn cư tảo khởi
  1
 30. Sơn thượng tiểu yết
  1
 31. Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc
  1
 32. Tạp thi kỳ 1
  1
 33. Tạp thi kỳ 2
  1
 34. Tạp thi kỳ 3
  1
 35. Tạp thi kỳ 4
  1
 36. Liễu Thăng thạch
  1
 37. Vọng Giang đài, đắc đài tự
  1
 38. Đào Xuyên mộ chử
  3
 39. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2
  2
 40. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3
  2
 41. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4
  2
 42. Thưởng cúc kỳ 01
  2
 43. Thưởng cúc kỳ 10
  2
 44. Thưởng cúc kỳ 09
  1
 45. Thưởng cúc kỳ 08
  1
 46. Thưởng cúc kỳ 07
  2
 47. Thưởng cúc kỳ 06
  1
 48. Thưởng cúc kỳ 05
  2
 49. Thưởng cúc kỳ 04
  1
 50. Thưởng cúc kỳ 03
  2
 51. Thưởng cúc kỳ 02
  2
 52. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01
  2
 53. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02
  2
 54. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03
  2
 55. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04
  2
 56. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05
  2
 57. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06
  2
 58. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07
  2
 59. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08
  2
 60. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09
  2
 61. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10
  1
 62. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1
  2
 63. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2
  2
 64. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3
  2
 65. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4
  2
 66. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5
  2
 67. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6
  2
 68. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7
  2
 69. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
  1
 70. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
  1
 71. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04
  1
 72. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05
  1
 73. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06
  1
 74. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08
  1
 75. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09
  1
 76. Vọng Hải đài, đắc đài tự
  1
 77. Văn địch
  1
 78. Vũ trung độ Linh giang
  1
 79. Vãn quy
  1
 80. Túc sơn tự
  2
 81. Trùng quá Vạn Liễu đình
  1
 82. Tống hữu nhân xuất tái
  1
 83. Thứ vận Bùi Nhị
  2
 84. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1
  2
 85. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2
  1
 86. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1
  2
 87. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2
  1
 88. Thất sơn đạo trung
  1
 89. Thanh Phong điếm đề bích
  1
 90. Tân viên vũ hậu
  1
 91. Tặng Quế Sơn thiếu uý
  1
 92. Tảo phát Liêu Cảng
  1
 93. Tạp hứng
  2
 94. Tạp thi kỳ 5
  1
 95. Tạp thi kỳ 6
  1
 96. Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ
  1

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đoàn Thị Điểm (Việt Nam)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Kỳ Đồng (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Tuệ Trung thượng sĩ (Việt Nam)

Vương An Thạch (Trung Quốc)