Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
181 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (21 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 17/04/2020 10:59 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 17/04/2020 16:30 bởi hongha83
Đỗ Quang Liên sinh năm 1930, bút danh Ngọc Tỉnh, quê Hà Tây. Là cán bộ quản lý, làm thơ, dịch thuật. Giải thưởng cuộc thi dịch thơ Đường năm 1996.

Tác phẩm
- Quê hương (thơ in chung, NXB Văn hoá dân tộc, 1996)
- Thơ dịch và sáng tác (in chung, NXB Hội nhà văn, 1999)
- Những áng thơ hay (in chung, NXB Văn học, 2000)
- Hương sắc bốn phương (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2003)
- Hoa nở đầu xuân (thơ dịch in chung, NXB Hội nhà văn, 2008)
- Cao Bá Quát toàn tập (tập 1, dịch chung, NXB Văn học, 2004)
- Cao Bá Quát toàn tập (tập 2, dịch chung, NXB Văn học, 2012)
- Tổng tập Đào Công Chính (dịch chung, NXB Thông tấn, 2007)

 

Thơ dịch tác giả khác

Cao Bá Quát (Việt Nam)

 1. An Quán tảo xuân kỳ 1
  4
 2. An Quán tảo xuân kỳ 2
  4
 3. Bạc mộ
  8
 4. Cảm phú
  5
 5. Châu Long tự ức biệt kỳ 1
  3
 6. Châu Long tự ức biệt kỳ 2
  3
 7. Chiêu Quân
  4
 8. Chính tại thuận dân tâm
  3
 9. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 1
  1
 10. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 2
  2
 11. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 3
  2
 12. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 4
  2
 13. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 5
  2
 14. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 6
  1
 15. Cung nghĩ Gia Thành điện thiên hoa thiếp tử thất thủ kỳ 7
  2
 16. Du Tây Hồ Trấn Quốc tự
  2
 17. Đào Xuyên mộ chử
  2
 18. Đề Đức Khê Tử u cư thứ Nguyễn Tuần Phủ tiến sĩ vận
  3
 19. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 02
  1
 20. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 03
  1
 21. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 05
  2
 22. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 06
  2
 23. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 07
  1
 24. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 08
  1
 25. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 09
  2
 26. Há Hạ Châu tạp ký kỳ 10
  3
 27. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 01
  2
 28. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 02
  2
 29. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 03
  1
 30. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 04
  2
 31. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 05
  2
 32. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 06
  2
 33. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 07
  2
 34. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 08
  2
 35. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 09
  2
 36. Hoạ tham tán đại thần hành dinh thưởng cúc thập vịnh hựu phú thập vịnh kỳ 10
  1
 37. Ký cố nhân Tuy Hoà tri huyện Đỗ Tự Phủ
  1
 38. Liễu Thăng thạch
  2
 39. Man phụ hành
  2
 40. Ngẫu thành
  2
 41. Nghĩa Quảng phố tảo phát
  2
 42. Ngũ nguyệt thập nhị nhật quan huyện thí
  2
 43. Ngụ quán tức sự
  2
 44. Nguyệt trung vịnh mạt lỵ hoa
  2
 45. Nhĩ phố tảo hồng
  2
 46. Quá tướng quân mạo
  1
 47. Sơn chi hiểu vịnh
  2
 48. Sơn cư tảo khởi
  2
 49. Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc
  2
 50. Sơn thượng tiểu yết
  2
 51. Tảo phát Liêu Cảng
  1
 52. Tạp hứng
  3
 53. Tạp thi kỳ 1
  1
 54. Tạp thi kỳ 2
  1
 55. Tạp thi kỳ 3
  1
 56. Tạp thi kỳ 4
  1
 57. Tạp thi kỳ 5
  1
 58. Tạp thi kỳ 6
  1
 59. Tặng Quế Sơn thiếu uý
  1
 60. Tân viên vũ hậu
  2
 61. Thanh Phong điếm đề bích
  1
 62. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 2
  1
 63. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 3
  2
 64. Thận Tư tự Hoà Phủ Ái Liên đình quy hữu thi yêu thứ kỳ vận kỳ 4
  2
 65. Thất sơn đạo trung
  1
 66. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 1
  1
 67. Thuận Trạch chu hành Động Hải kỳ 2
  1
 68. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 1
  2
 69. Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2
  1
 70. Thứ vận Bùi Nhị
  1
 71. Thưởng cúc kỳ 01
  1
 72. Thưởng cúc kỳ 02
  2
 73. Thưởng cúc kỳ 03
  2
 74. Thưởng cúc kỳ 04
  2
 75. Thưởng cúc kỳ 05
  2
 76. Thưởng cúc kỳ 06
  1
 77. Thưởng cúc kỳ 07
  4
 78. Thưởng cúc kỳ 08
  1
 79. Thưởng cúc kỳ 09
  2
 80. Thưởng cúc kỳ 10
  2
 81. Tống hữu nhân xuất tái
  1
 82. Trùng quá Vạn Liễu đình
  1
 83. Túc sơn tự
  2
 84. Tự Nhiên châu
  2
 85. Vãn quy
  2
 86. Văn địch
  2
 87. Vọng Giang đài, đắc đài tự
  4
 88. Vọng Hải đài, đắc đài tự
  4
 89. Vũ trung độ Linh giang
  2
 90. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 02
  2
 91. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 03
  2
 92. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 04
  2
 93. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 05
  1
 94. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 06
  2
 95. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 08
  1
 96. Xuân nhật tuyệt cú thập thủ kỳ 09
  1

Chu Mạnh Trinh (Việt Nam)

Đặng Minh Khiêm (Việt Nam)

Đoàn Thị Điểm (Việt Nam)

Hoàng Văn Hoè (Việt Nam)

Khuyết danh Việt Nam (Việt Nam)

Kỳ Đồng (Việt Nam)

Lê Thánh Tông (Việt Nam)

Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Nam)

Phạm Đình Hổ (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Phùng Khắc Khoan (Việt Nam)

Tuệ Trung thượng sĩ (Việt Nam)

Vương An Thạch (Trung Quốc)