Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
20 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Huỳnh Thúc Kháng (26 bài)
- Phan Kế Bính (10 bài)
- Lê Đại (4 bài)
- Đông Châu (1 bài)
- Hồ Tá Bang (3 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 13/12/2009 17:19 bởi hongha83
Kỳ Đồng 奇童 tên thật là Nguyễn Văn Cẩm 阮文錦 (1875-1929), người làng Trung Lập (theo cuốn Danh nhân Thái Bình thì quê ông là làng Ngọc Đình), phủ Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Văn Cẩm huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình. Ông vốn có tư chất thông minh từ nhỏ lại được cha, là nhà nho giỏi, dạy dỗ. Ông được chính phủ Pháp cấp học bổng sang học Trường trung học Alger, tốt nghiệp tú tài khoa học và văn chương. Ông có lẽ là Người Việt đầu tiên đỗ tú tài Pháp.

Kỳ Đồng có nghĩa là Đứa trẻ kỳ tài, là tên gọi được vua Tự Đức sắc phong cho cùng với sớ “Tên này còn ít tuổi, chưa thể dùng được, nay giao tỉnh thần Hưng Yên dạy bảo, để khi lớn lên, nhà nước sẽ dùng.”

Tám tuổi mụ (năm 1882), Kỳ Đồng đã được cha cho dự kỳ thi khảo khoá chuẩn bị cho kỳ thi hương sau đó tại trường Nam Định. Nguyễn Văn…

 

Thơ chữ Hán