Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
24 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (21 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 04/04/2020 18:49 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 04/04/2020 20:47 bởi hongha83
Nguyễn Tiến Đoàn (1939-2015) là nhà giáo, nhà nghiên cứu Hán Nôm, quê ở làng Động Trung, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Ông là đồng tác giả một số công trình Hán Nôm.

Tác phẩm
- Kỳ Đồng - Tiểu sử và thơ văn (dịch chung), Sở Văn hoá và thông tin Thái Bình, 1983
- Mai Hồ thi thảo (Nguyễn Hữu Cương, dịch chung, NXB Giáo dục, 2002)
- Tam nguyên Trần Bích San - con người và tác phẩm (dịch chung, Hội Văn học nghệ thuật Nam Hà, 1994)
- Hoàng Việt thi tuyển, (Tồn Am Bùi Huy Bích, dịch chung, NXB Văn học, 2003)
- Thơ Nguyễn Hành (dịch chung, NXB Văn học, 2012)

 

Thơ dịch tác giả khác