Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài thơ)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (116 bài thơ)
- Lê Thánh Tông (228 bài thơ)
- Đoàn Thị Điểm (7 bài thơ)
- Đặng Trần Côn (13 bài thơ)
Tạo ngày 17/10/2010 20:18 bởi hongha83
Đặng Đình Tướng 鄧廷相 (1649-1735), hiệu Trúc Trai tiên ông, Trúc Ông và tự là Đình Tướng. Ông là người xã Lương Xá huyện Chương Đức (nay thuộc huyện Chương Mỹ tỉnh Hà Tây). Đặng Đình Tướng là cha Đặng Đình Giản và Đặng Đình Quỳnh. Ông giữ các chức quan như: Tả Thị lang Bộ Lại, Thái phó ban Quốc lão, rồi thăng Đại tư mã, Chưởng Phủ sự, sau lại thăng Đại tư đồ, tước Quận công và được cử làm Phó sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc). Ông nguyên tên là Đặng Thụy, sau lấy tên tự Đình Tướng làm Đặng Đình Tướng. Ông là bậc kỳ cựu trong triều đình, khi mất được phong phúc thần. Có thơ chép trong Hoàng Việt thi tuyển của Bùi Huy Bích.