Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch
2 người thích

Đăng bởi bruce lee vào 08/11/2010 02:18

看旅舍壁上畫竹圖

數條脩竹倚山邊,
歷歷長春不記年。
飼鳳莫嫌遲結實,
會神正俟筆中仙。

 

Khán lữ xá bích thượng hoạ trúc đồ

Sổ điều tu trúc ỷ sơn biên,
Lịch lịch trường xuân bất ký niên.
Tự phượng mạc hiềm trì kết thực,
Hội thần chính sĩ bút trung tiên.

 

Dịch nghĩa

Mấy cành trúc đẹp dựa bên sườn núi
Chẳng nhớ năm, ngày xuân dài rành rành ra đó
Chim phượng nuôi chẳng oán trách bữa ăn muộn
Vẽ được thần thái này chính là đợi ngọn bút tiên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Mấy cành trúc đẹp dựa non lam
Xuân mãi rành rành chẳng nhớ năm
Chim phượng chớ hiềm ăn muộn bữa
Vẽ thần chỉ đợi nét tiên thăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy cành trúc đẹp dựa sườn non,
Không nhớ năm xuân dài rõ còn.
Chim phượng chẳng hờn ăn muộn bữa,
Vẽ thần thái đợi bút người tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mấy cành trúc đẹp tựa sườn non
Đằng đẵng màu xuân biết mấy năm
Nuôi phượng ngại gì ăn muộn bữa
Nét thần đợi ngọn bút người tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời