14.00
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/10/2018 14:59 bởi Vanachi
Hà Tông Mục 何宗穆 (1653-1707) tự Hậu Như 厚如, hiệu Chuyết Trai 拙齋, Ðôn Phủ 敦甫, Thuần Như 純如, người làng Tỉnh Thạch, huyện Thiên Lộc (nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh, nằm ở phía nam Hồng Lĩnh. Dòng họ Hà của ông là một dòng họ khoa bảng. Ông là một danh thần nổi tiếng triều Lê, có nhiều công trạng đối với đất nước, tham gia biên soạn Đại Việt sử ký tục biên 大越史記續編, giữ nhiều chức vụ quan trọng như làm quan Kinh lược đi kiểm tra công việc ở xứ Tuyên Quang, thăng chức Tự khanh, Bồi tụng kiêm Phủ doãn phủ Phụng Thiên, Biên tu Quốc sử quán, Tả Thị lang Bộ Hình, tước nam và được cử đi sứ sang nhà Thanh (Trung Quốc). Sau khi mất, ông được tặng chức Thượng thư Bộ Hộ, tước tử. Sau này, một số tài liệu ghi là Hà Tôn Mục vì kiêng huý đời Nguyễn.

Năm 1704, ông đi sứ sang Trung Quốc,…

 

Tuyển tập chung