Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
100 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (356 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (283 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 24/09/2018 17:05 bởi Vanachi
Nguyễn Đức Toàn từng là cán bộ nghiên cứu tại Phòng nghiên cứu Văn bản Văn học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Anh còn dùng một số bút danh Cổ Hoan, Nam Đường Nguyễn.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bùi Mộ (Việt Nam)

Chu Nguyễn Lâm (Việt Nam)

Hà Tông Mục (Việt Nam)

Lê Hiển Tông (Việt Nam)

Lê Lương Thận (Việt Nam)

Lương Như Hộc (Việt Nam)

Lý Dục Tú (Trung Quốc)

Mạc Đĩnh Chi (Việt Nam)

Mưu Dung (Trung Quốc)

Ngô Thì Sĩ (Việt Nam)

Nguỵ Khắc Tuần (Việt Nam)

Nguyễn Chỉ Tín (Việt Nam)

Nguyễn Công Hãng (Việt Nam)

Nguyễn Đăng (Việt Nam)

Nguyễn Đề (Việt Nam)

Nguyễn Hoằng Khuông (Việt Nam)

Nguyễn Huy Oánh (Việt Nam)

Nguyễn Sư Phó (Việt Nam)

Nguyễn Sưởng (Việt Nam)

Nguyễn Trang (Việt Nam)

Nguyễn Ức (Việt Nam)

Phạm Khiêm Ích (Việt Nam)

Phạm Quý Thích (Việt Nam)

Seo Geo-jeong (Hàn Quốc)

Tống Danh Lãng (Việt Nam)

Trần Ðăng Đại (Việt Nam)

Trần Minh Tông (Việt Nam)

Trần Nghệ Tông (Việt Nam)

Trần Quang Triều (Việt Nam)

Trần Văn Trứ (Việt Nam)

Trình Hạo (Trung Quốc)

Trịnh Tiếp (Trung Quốc)

Trương Đăng Quế (Việt Nam)

Trương Phu Duyệt (Việt Nam)

Vũ Phạm Hàm (Việt Nam)

Vũ Tiến Vinh (Việt Nam)