Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 23/02/2012 22:21 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/02/2012 23:35 bởi hongha83
Chu Nguyễn Lâm 朱阮林 (1687-?) hiệu Cổ Nguyên 古源, người xã Cát Động, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông thi đỗ Hội nguyên, Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân năm Giáp Thìn, niên hiệu Bảo Thái thứ 5 (1724) đời vua Lê Dụ Tông. Làm quan đến chức Hàn lâm viện Thừa chỉ, sau được thăng Hữu thị lang Bộ Công.

Tác phẩm:
- Chu Cổ Nguyên tiên sinh thi tập 朱古源先生詩集