13.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
7 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 06/10/2018 13:27 bởi Vanachi
Lý Dục Tú 李毓秀 tự Tử Tiềm 子潛, hiệu Thái Tam 采三, người Sơn Tây, sinh khoảng năm Thuận Trị đời Thanh, qua đời khoảng năm Ung Chính, thọ 83 tuổi, là một học giả và nhà giáo dục đời Thanh Sơ.

Trước tác của ông có Huấn mông văn 訓蒙文 sau đổi thành Đệ tử quy 弟子規, Tứ thư chính nguỵ 四書正偽, Tứ thư tự loại thích nghĩa 四書字類釋義, Học dung phát minh 學庸發明, Độc Đại học ngẫu ký 讀大學偶記, Tống nho phu văn ước 宋孺夫文約, Thuỷ tiên bách vịnh 水仙百詠.

 

Đệ tử quy - 弟子規