25.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
15 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 26/07/2007 21:36 bởi Vanachi
Nạp Lan Tính Đức 納蘭性德 (19/1/1655 - 1/7/1685) là từ nhân đời Thanh, họ nguyên tên Thành Đức 成德 sau do kiêng huý thái tử Bảo Thành nên đổi tên là Tính Đức, họ Nạp Lan (còn gọi là Diệp Hách Na La 葉赫那拉), tự Dung Nhược 容若, hiệu Lăng già sơn nhân 楞伽山人, người Mãn Châu thuộc Chính hoàng kỳ, được tôn là Thanh Sơ đệ nhất từ nhân. Ông là con của Đại học sĩ Minh Châu 明珠, tiến sĩ đời Khang Hy, quan Nhất đẳng thị vệ. Ông giỏi cưỡi ngựa bắn cung lẫn văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, ngoạ bệnh mất khi mới 31 tuổi. Từ của ông đa cảm sầu bi.