15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
15 bài thơ
4 người thích
Tạo ngày 26/07/2007 21:36 bởi Vanachi
Nạp Lan Tính Đức 納蘭性德, từ nhân đời Thanh, nguyên tên Thành Đức 成德, tự Dung Nhược 容若, hiệu Lăng già sơn nhân 楞伽山人, người Mãn Châu thuộc Chính hoàng kỳ, được tôn là Thanh Sơ đệ nhất từ nhân. Ông là con của Đại học sĩ Minh Châu 明珠, tiến sĩ đời Khang Hy, quan Nhất đẳng thị vệ. Ông sinh năm Thuận Trị thứ 11 (1655), giỏi cưỡi ngựa bắn cung lẫn văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, ngoạ bệnh mất năm Khang Hy thứ 21 (1685), khi mới 31 tuổi. Từ của ông đa cảm sầu bi.