Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 07/10/2018 13:34 bởi Vanachi
Đệ tử quy 弟子規 vốn tên là Huấn mông văn 訓蒙文, được sáng tác khoảng năm Khang Hy, gồm các cặp câu ba chữ, nội dung chính là các điều răn dạy với con cháu từ sách Luận ngữ.