Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 31/07/2014 14:58 bởi tôn tiền tử
Nguỵ Khắc Tuần 魏克循 (1799-1854) là danh sĩ đời Minh Mệnh (1820-1841), hiệu Thiện Thủ, quê xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Năm Bính Tuất 1826, ông đỗ tiến sĩ lúc 27 tuổi, làm Tuần phủ, rồi làm Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên nổi tiếng thanh liêm. Về sau ông làm đến Thượng thư bộ hộ, kiêm Tổng tài Quốc sử quán, tặng hàm Hiệp biện đại học sĩ, lúc mất được thờ vào đền Hiền Lương. Anh ông là cử nhân Nguỵ Khắc Thành, em là cử nhân Nguỵ Khắc Thận cũng đều có tài, nhất là người cháu gọi ông bằng chú là Thám hoa Nguỵ Khắc Đản nổi tiếng và từng có chân trong sứ bộ sang Pháp với Phan Thanh Giản và Phạm Phú Thứ.