Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Nhân Tông (46 bài thơ)
- Tuệ Trung thượng sĩ (50 bài thơ)
- Trần Quốc Tuấn (3 bài thơ)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài thơ)
- Huyền Quang thiền sư (26 bài thơ)
Tạo ngày 14/10/2018 18:13 bởi Vanachi
Bùi Mộ 裴慕 chưa rõ thân thế, đỗ bảng nhãn, quan đời Trần Anh Tông, sống khoảng cùng thời với Mạc Đĩnh Chi.