Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Trãi (381 bài)
- Nguyễn Bỉnh Khiêm (267 bài)
- Lê Thánh Tông (311 bài)
- Đoàn Thị Điểm (26 bài)
- Đặng Trần Côn (15 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 24/09/2018 11:27 bởi Vanachi
Vũ Tiến Vinh tự Hồng Lượng, người làng Phù Ủng, đỗ tiến sĩ và làm quan dưới triều Hậu Lê. Sinh thời ông có công đức tu sửa đền thờ Phạm Ngũ Lão và đặt ra sự lệ cho làng thờ cúng. Hiện ở quê nhà làng Phù Ủng, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (trước gọi là xã Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, xứ Hải Dương) còn lăng thờ ông, được được khởi dựng năm Canh Tý (1660), niên hiệu Vĩnh Thọ thứ 3 thời Lê Thần Tông. Đây là một công trình trạm khắc đá nổi tiếng thời Hậu Lê, chạm khắc tinh xảo hình người, con giống và hoa lá.