Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Hoán (6 bài)
- Đặng Minh Khiêm (28 bài)
- Vũ Triệt Vũ (1 bài)
- Lê Hiến Tông (6 bài)
- Nguyễn Ích Tốn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 07/10/2018 01:31 bởi Vanachi
Nguyễn Sư Phó 阮師傅 (1458-1519) người xã Lý Hải, huyện Yên Lãng, phủ Tam Đái, xứ Sơn Tây, nay là thôn Lý Hải, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, là anh em con chú, con bác với tiến sĩ Nguyễn Duy Tường. Ông vốn tên Nguyễn Sư 阮瑡, sau khi thi đỗ đổi tên là Nguyễn Sư Phó. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép nhầm tên ông là Nguyễn Sư Truyền 阮師傳.

Ông đỗ Đệ tam giáp đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thìn (1508, niên hiệu Đoàn Khánh đời Lê Uy Mục), làm quan tới chức Hàn lâm Kiểm thảo. Năm 1513, ông vâng mệnh làm phó sứ đoàn sang triều Minh tạ ơn được phong. Khi Mạc Đăng Dung lấn quyền, ông hợp sức đưa vua Chiêu Tông dời đi Bảo Châu, ông không theo việc làm của họ Mạc, rồi cùng với Trình Tuy mưu lập vua mới. Việc chẳng thành, ông bị Đăng Dung giết. Đời sau tôn ông là người tiết nghĩa.