Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngô Thì Nhậm (107 bài thơ)
- Phạm Thái (17 bài thơ)
- Ngọc Hân công chúa (2 bài thơ)
- Nguyễn Hữu Chỉnh (21 bài thơ)
- Đoàn Nguyễn Tuấn (30 bài thơ)
Tạo ngày 03/10/2018 10:19 bởi Vanachi
Nguyễn Chỉ Tín 阮止信 làm Đông các học sĩ dưới thời vua Quang Trung, năm 1790 từng được cử làm phó sứ mang lễ vật sang nhà Thanh tạ ơn Thanh Cao Tông (Càn Long) phong vương và chúc thọ 80 tuổi (chánh sứ là Trần Đăng Đại 陳登大).