Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/10/2018 10:19 bởi Vanachi
Nguyễn Chỉ Tín 阮止信 làm Đông các học sĩ dưới thời vua Quang Trung, năm 1790 từng được cử làm phó sứ mang lễ vật sang nhà Thanh tạ ơn Thanh Cao Tông (Càn Long) phong vương và chúc thọ 80 tuổi (chánh sứ là Trần Đăng Đại 陳登大).

 

Tuyển tập chung