25.00
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Án (4 bài)
- Ngô Thì Hoàng (2 bài)
- Nguyễn Hành (3 bài)
- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Phạm Đình Hổ (40 bài)
Tạo ngày 26/07/2005 01:23 bởi Vanachi
Công chúa Lê Ngọc Hân 黎玉忻 (1770-1799) là con gái vua Lê Hiển Tôn, lấy vua Quang Trung Nguyễn Huệ năm 1786.