84.50
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
2 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Án (6 bài)
- Ngô Thì Hoàng (6 bài)
- Nguyễn Hành (10 bài)
- Lê Bật Trực (4 bài)
- Hồ Xuân Hương (155 bài)
Tạo ngày 26/07/2005 01:23 bởi Vanachi
Công chúa Lê Ngọc Hân 黎玉忻 (Đại Việt sử ký toàn thư ghi là 昕, Đại Nam thực lục ghi là 忻, Khâm định Việt sử thông giám cương mục ghi là 欣, 1770-1799) là con gái vua Lê Hiển Tông, mẹ là Nguyễn Thị Huyền 阮氏玄 người xã Phù Ninh, tổng Hạ Dương, phủ Từ Sơn, Bắc Ninh (nay là xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội).

Tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 47 (1786), tướng nhà Tây Sơn là Nguyễn Huệ ra Bắc với chiêu bài “phù Lê diệt Trịnh”. Diệt xong họ Trịnh, Nguyễn Huệ tới yết kiến Lê Hiển Tông. Do sự mai mối của tướng Bắc Hà vào hàng Tây Sơn là Nguyễn Hữu Chỉnh, Ngọc Hân vâng mệnh thành hôn cùng Nguyễn Huệ. Khi đó bà mới 16 tuổi, còn Nguyễn Huệ 33 tuổi và đã có chính thất là Phạm Thị Liên. Vài ngày sau, Lê Hiển Tông băng hà, triều đình rơi vào vấn đề chọn người kế vị. Lê Ngọc Hân nghĩ anh thân hơn…