Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
6 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngọc Hân công chúa (2 bài)
- Nguyễn Án (6 bài)
- Nguyễn Hành (6 bài)
- Hồ Xuân Hương (154 bài)
- Phạm Đình Hổ (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 10/05/2015 18:47 bởi tôn tiền tử
Ngô Thì Hoàng 吳時黄 (1770-1814) lúc lớn còn có tên là Tịnh 並, hiệu Huyền Trai 玄齋, hiệu Thạch Ổ cư sĩ 石塢居士, là con Ngô Thì Sĩ, em thứ tư của Ngô Thì Nhậm. Ông đỗ tú tài năm Đinh Mão (1807), không ra làm quan, trụ trì Trúc Lâm thiền viện ở phường Bích Câu, Thăng Long, lấy pháp danh Hải Huyền 海玄. Sáng tác của ông gồm nhiều thể loại thơ phú, văn xuôi, tập hợp trong Thạch Ổ di chương.