Mào cựa cùng một đàn
Ghét nhau như thù địch
Đêm, sát cánh nghỉ ngơi
Sáng, quay đầu đá huých
Con yếu rụng hết lông
Con khoẻ thịt cũng rách
Thắng bại dù khác nhau
Với bay, nào có ích?


Nguồn: Một số tác giả và tác phẩm trong Ngô gia văn phái, Ty Văn hoá và thông tin Hà Sơn Bình, 1980
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)