Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
33 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Thảo (99 bài)
- Phi Tuyết Ba (74 bài)
- Phạm Đình Ân (44 bài)
- Từ Kế Tường (41 bài)
- Nhược Thu (126 bài)
Tạo ngày 29/03/2020 23:31 bởi Vanachi
Đỗ Thị Hảo sinh năm 1946, là phó giáo sư, nhà nghiên cứu văn hoá, văn học, chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội.

 

Thơ dịch tác giả khác