Trần Nghệ Tông 陳藝宗 (1321-1395) tên thật là Trần Phủ 陳甫, là con thứ ba của Trần Minh Tông, sinh tháng 12 năm Tân Dậu (1321).

Khoảng năm Tân Mùi (1331), ông được phong tước Cung Đinh Vương; năm Mậu Dần (1338), được cử làm Phiêu kỵ thượng tướng quân, giữ trấn Tuyên Quang; năm Quí Tị (1353), được phong chức hữu tướng quốc; năm Đinh Mùi (1367), được phong chức Tả tướng quốc, gia phong tước Đại Vương.

Giữa năm 1369, Dương Nhật Lễ chiếm ngôi, ông có tham gia vào việc khôi phục nhà Trần. Sau khi Dương Nhất Lễ bị đánh bại, tháng 11 năm Canh Tuất (1370), Trần Phủ lên ngôi, tức là vua Trần Nghệ Tông. Đến đầu tháng 11 năm Nhâm Tí (1372), ông nhường ngôi cho em là Trần Duệ Tông và lên làm Thượng hoàng.

Ông mất tháng 12 năm Giáp Tuất (1394), thọ 73 tuổi.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, Trần…

 

Tuyển tập chung