題超類報恩寺

虹橋跨水斷人喧,
萬頃連波夾寺門。
風遞鳥聲林覺靜,
日篩竹影地無痕。
蕊香殿上金容燦,
甘露堂中法座尊。
自恨兒孫貪飽煖,
不隨沖密報深恩。

 

Đề Siêu Loại Báo Ân tự

Hồng kiều khoá thuỷ đoạn nhân huyên,
Vạn khoảng liên ba giáp tự môn.
Phong đệ điểu thanh, lâm giác tĩnh,
Nhật si trúc ảnh địa vô ngân.
Nhị Hương điện thượng kim dung xán,
Cam Lộ đường trung pháp toạ tôn.
Tự hận nhi tôn tham bão noãn,
Bất tuỳ xung mật báo thâm ân.

 

Dịch nghĩa

Cầu vồng vượt qua nước, cách hẳn sự huyền náo,
Hàng muôn lớp sóng ngay sát cửu chùa.
Gió cuốn tiếng chim đi, trong rừng yên lặng,
Trúc che mặt trời, dưới đất không thấy vệt.
Trên điện Nhị Hương, kim dung rực rỡ,
Trong nhà Cam Lộ, tháp toạ tôn nghiêm.
Tự giận cho con cháu chỉ tham no ấm,
Không theo xung mật để báo đáp ơn sâu.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lằng lặng cầu vồng suối níu mây,
Hàng muôn lớp sóng cửu chùa nầy.
Rừng im gió cuốn lời chim hót,
Đất lặng trúc che vệt nắng vầy.
Trên điện Nhị Hương, nhang vẫn cháy,
Trong nhà Cam Lộ, tháp còn đây.
Giận con, giận cháu tham no ấm,
Chẳng được như ai báo đáp hầy.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cách hẳn ồn ào, nước, cầu vồng,
Hàng muôn lớp sóng cửa chùa trong.
Gió cuốn chim đi, rừng yên lặng,
Trúc che mặt đất, nắng khó thông.
Trên điện Nhị Hương, nhang cháy rỡ,
Dưới nhà Cam Lộ, tháp tôn nghiêm.
Tự giận cháu con tham no ấm,
Không theo xung mật báo ơn sâu.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Qua cầu, ra khỏi chốn nhân gian
Cổng chùa, muôn sóng vỗ mênh mang
Chim nuơng hơi gió kêu rừng vắng
Bóng trúc buông thưa dưới nắng vàng
Phật diện huy hoàng trên Phật điện
Phật pháp tôn nghiêm chốn pháp đàn
Buồn nỗi cháu con giờ vướng tục
Không cùng về thắp nén tâm nhang


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học - Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2019
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời