24/01/2021 09:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Siêu Loại Báo Ân tự
題超類報恩寺

Tác giả: Trần Nghệ Tông - 陳藝宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2008 10:56

 

Nguyên tác

虹橋跨水斷人喧,
萬頃連波夾寺門。
風遞鳥聲林覺靜,
日篩竹影地無痕。
蕊香殿上金容燦,
甘露堂中法座尊。
自恨兒孫貪飽煖,
不隨沖密報深恩。

Phiên âm

Hồng kiều khoá thuỷ đoạn nhân huyên,
Vạn khoảng liên ba giáp tự môn.
Phong đệ điểu thanh, lâm giác tĩnh,
Nhật si trúc ảnh địa vô ngân.
Nhị Hương điện thượng kim dung xán,
Cam Lộ đường trung pháp toạ tôn.
Tự hận nhi tôn tham bão noãn,
Bất tuỳ xung mật báo thâm ân.

Dịch nghĩa

Cầu vồng vượt qua nước, cách hẳn sự huyền náo,
Hàng muôn lớp sóng ngay sát cửu chùa.
Gió cuốn tiếng chim đi, trong rừng yên lặng,
Trúc che mặt trời, dưới đất không thấy vệt.
Trên điện Nhị Hương, kim dung rực rỡ,
Trong nhà Cam Lộ, tháp toạ tôn nghiêm.
Tự giận cho con cháu chỉ tham no ấm,
Không theo xung mật để báo đáp ơn sâu.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Lằng lặng cầu vồng suối níu mây,
Hàng muôn lớp sóng cửu chùa nầy.
Rừng im gió cuốn lời chim hót,
Đất lặng trúc che vệt nắng vầy.
Trên điện Nhị Hương, nhang vẫn cháy,
Trong nhà Cam Lộ, tháp còn đây.
Giận con, giận cháu tham no ấm,
Chẳng được như ai báo đáp hầy.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nghệ Tông » Đề Siêu Loại Báo Ân tự