望東山了然庵

古木扶疏暫繫舟,
禪房岑寂枕清流。
明年此夕知誰健?
且喜登臨訪舊遊。

 

Vọng Đông Sơn Liễu Nhiên am

Cổ mộc phù sơ tạm hệ chu,
Thiền phòng sầm tịch chẩm thanh lưu.
Minh niên thử tịch tri thuỳ kiện?
Thả hỷ đăng lâm phỏng cựu du.

 

Dịch nghĩa

Bên cây cổ thụ sum suê, buộc tạm con thuyền,
Ngôi chùa cao tĩnh, gối bên dòng nước trong.
Ngày này năm sau biết ai còn mạnh khoẻ?
Hãy mừng được lên cao thăm lại chốn chơi cũ.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Cổ thụ xuê, tạm buộc thuyền,
Gối khe sầm tịch cảnh chùa chiền.
Năm sau biết đặng ai còn khoẻ,
Chốn cũ lên cao vãn cảnh thiền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên gốc cây già thuyền tạm buộc
Thiền phòng tịch lặng gối khe trong
Ngày này năm tới ai còn khoẻ
Mừng được về thăm chốn cũ không

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cổ thụ sum suê thuyền buộc tạm,
Chùa cao tĩnh gối nước bên trong.
Ngày này năm tới ai còn khoẻ?
Mừng được lên cao chốn cũ không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Trung Lai

Buộc tạm con thuyền bên cổ thụ
Nhìn lên am vắng đầu suối trong
Sang năm nào biết còn khang kiện
Nay mừng chốn cũ được về thăm


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Thị Thu Vân

Cây xanh, buộc tạm chiếc thuyền
Gối dòng nước biếc, am thiền quạnh hiu
Hãy mừng còn được lên cao
Ai hay mạnh, yếu năm sau ngày này


Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Toàn Việt thi lục (tập 1), Lê Quý Đôn, NXB Văn học, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời