15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Trần Dụ Tông (1 bài)
- Lê Hiến Giản (1 bài)
- Tuệ Tĩnh thiền sư (10 bài)
- Lưu Thường (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/09/2008 10:11 bởi Vanachi
Trần Duệ Tông 陳睿宗 (1337-1377) tên thật là Trần Kính 陳敬 (hay 陳曔), là con thứ 11 của Trần Minh Tông, em Trần Nghệ Tông. Khi Nghệ Tông tránh loạn Dương Nhật Lễ, Trần Kính có công, được Nghệ Tông truyền ngôi cho, làm vua 4 năm thì mất do bị mai phục khi thân chinh đi đánh Chiêm Thành.

Tác phẩm hiện còn một bài thơ chép trong Đại Việt sử ký toàn thư và một bài văn tế chép trong Truyền kỳ tân phả.

 

Tuyển tập chung