15.00
Nước: Việt Nam (Trần)
10 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/09/2008 11:10 bởi Vanachi
Tuệ Tĩnh 慧靜 là pháp hiệu của Nguyễn Bá Tĩnh 阮伯靜 (1330-?), biệt hiệu là Tráng Tử Vô Dật. Người hương Nghĩa Phú, huyện Cẩm Giàng, châu Thượng Hồng (nay là xã Cẩm Vũ, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Hưng). Năm 22 tuổi đậu Thái học sinh nhưng khômg ra làm quan mà đi tu. Năm 55 tuổi đi sứ được vua Minh phong hiệu Đại Y thiền sư. Sau ông mất ở Giang Nam, chưa rõ năm nào.

Tuệ Tĩnh là nhà danh y nước ta, đã tổ chức ở các chùa những cơ sở chữa bệnh cho nhân dân bằng thuốc Nam trồng kiếm tại địa phương, có công xây dựng nền y dược dân tộc. Ông để lại một số thơ phú về thuốc. Ở đây chỉ chọn giới thiệu 10 bài thơ trong Nam dược thần hiệu và trích Nam dược quốc ngữ phú cùng Trực giải chỉ nam dược tính phú.

Tác phẩm:
- Hồng Nghĩa - giác tư y thư (nguyên là Thập tam phương gia giảm)
- Nam dược thần hiệu
- Thiền tông khoá hư lục (diễn Nôm)

 

Tuyển tập chung