Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Trần Duệ Tông (2 bài)
- Lê Hiến Giản (1 bài)
- Tuệ Tĩnh thiền sư (10 bài)
- Lưu Thường (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/09/2008 10:02 bởi Vanachi
Trần Dụ Tông 陳裕宗 (1336-1369) tên thật là Trần Hạo 陳皓, con thứ 10 của Trần Minh Tông, nguyên quán ở hương Tức Mặc, làm vua 28 năm lấy niên hiệu là Thiệu Phong (1341-1357) và Đại Trị (1358-1369). Trong những năm Dụ Tông làm vua mất mùa xẩy ra liên tiếp, chính trị đổ nát, nhân dân nhiều nơi nổi lên chống lại triều đình. Nhà Trần suy từ đó.

Trần Dụ Tông có soạn bộ Trần triều đại điển gồm 2 quyển, nay đã mất, hiện chỉ còn một bài thơ chép trong Toàn Việt thi lục.

 

Tuyển tập chung