Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Đào Sư Tích (9 bài)
- Lê Hiến Giản (1 bài)
- Trần Duệ Tông (2 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Trần Dụ Tông (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 05/09/2008 21:41 bởi Vanachi
Lưu Thường 劉常 (1345-1388) quê quán ở đâu chưa rõ. Về năm sinh năm mất, theo sử chép vào năm 1388, do sự dèm pha của Hồ Quý Ly, Trần Nghệ Tông đã buộc Đế Nghiễn phải thắt cổ chết, Lưu Thường cùng với Nguyễn Khoái, Nguyễn Vân Nhi định cứu Đế Nghiễn, nhưng việc bại lộ, tất cả đều bị giết. Cũng năm này ông làm bài thơ tuyệt mệnh, nói đã 43 tuổi, ta có thể suy ra ông sinh năm 1345.

Tác phẩm hiện còn 1 bài thơ chép trong Tinh tuyển chư gia luật thi.

 

Tuyển tập chung