Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Duệ Tông (2 bài)
- Lưu Thường (1 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)
- Trần Dụ Tông (1 bài)
- Đào Sư Tích (10 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/03/2022 15:22 bởi tôn tiền tử
Lê Hiến Giản 黎憲簡 (1341-1390?) người làng Thượng Lao, nay thuộc xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, đỗ bảng nhãn năm Long Khánh thứ 2 (1374) đời Trần Duệ Tông, bị Hồ Quý Ly mưu hại. Tác phẩm có Giang hà vãn vận ký 72 bài.