Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Trần)
10 bài thơ
2 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Thường (1 bài)
- Lê Hiến Giản (1 bài)
- Nguyễn Phi Khanh (79 bài)
- Trần Duệ Tông (2 bài)
- Hồ Quý Ly (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/09/2008 10:17 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/10/2011 18:28 bởi hongha83
Đào Sư Tích 陶師錫 người Cổ Lễ, huyện Nam Chân thuộc lộ Thiên Trường, sau di cư đến xã Lý Hải huyện Yên Lãng. Năm sinh và năm mất của Đào Sư Tích đều chưa rõ, chỉ biết ông đỗ trạng nguyên vào năm Giáp Dần niên hiệu Long Khánh thứ 2 (1374).

Năm Tân Dậu (1381), Đào Sư Tích được cử giữ chức Nhập nội hành khiển Hữu ty lang trung và trở thành người thân cận của thượng hoàng Trần Nghệ Tông. Năm Quý Hợi (1383), Trần Nghệ Tông chủ trì biên soạn tập Bảo hoà dư bút để dạy bảo các vua nối ngôi mình, Đào Sư Tích được giao viết bài tựa ở đầu tập sách này. Năm Nhâm Thân (1392), Đào Sư Tích bị giáng làm Trung thư thị lang vì có xem bức thư của Đoàn Xuân Lôi bác lại một vài điểm trong sách Minh Đạo của Hồ Quý Ly là kẻ đang nắm toàn bộ quyền hành trong triều đình lúc bấy giờ.

 

Tuyển tập chung