Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2011 07:03

耳河

世事如江日降升,
從風天打破堤層。
眼中後浪追前浪,
水上高淩拽下淩。
來往欲安難有望,
人船皆畏似居冰。
惟尋淺處依廬畔,
少得舒懷待歲終。

 

Nhĩ Hà

Thế sự như giang nhật giáng thăng,
Tùng phong thiên đả phá đê tằng.
Nhãn trung hậu lãng truy tiền lãng,
Thuỷ thượng cao lăng duệ hạ lăng.
Lai vãng dục an nan hữu vọng,
Nhân thuyền giai uý tự cư băng.
Duy tầm thiển xứ y lư bạn,
Thiểu đắc thư hoài đãi tuế chung.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Thế sự như sông nước xuống, dâng
Đê cao gió thúc muốn xô vầng
Sóng trước sóng sau dồn tới tấp
Làn cao làn thấp cuốn phăng phăng
Lại qua nơm nớp dường bay vía
Lữ khách kinh hoàng tựa đạp băng
Tìm chốn bờ nông nương túp cỏ
Đôi niềm uẩn khúc, đợi qua năm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Chú thích của dịch giả Duy Phi

Bài thơ trên Đào Sư Tích viết khi thấy tình hình "thâm cung" phức tạp, ông muốn về (Nhĩ Hà: dòng sông như cái khuyên đeo tai quanh cung điện, không phải là Nhị Hà).

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thế sự như triều xuống, dâng,
Đê cao gió thúc xô vầng lớp đê,
Sóng trước sóng sau dồn về,
Làn cao làn thấp cuốn từ thượng lưu,
Lại qua nơm nớp hồn bay,
Kinh hoàng lữ khách tựa ngày đạp băng,
Tìm nương túp cỏ bờ măng,
Đôi niềm uẩn khúc, cuối năm đợi chờ.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời