憶昭皇

憶昔昭皇至此方,
耕田鑿井帶愁腸。
茅家後日成靈廟,
遺像清高祀事彰。

 

Ức Chiêu Hoàng

Ức tích Chiêu Hoàng chí thử phương,
Canh điền tạc tỉnh đới sầu trường.
Mao gia hậu nhật thành linh miếu,
Di tượng thanh cao tự sự chương.


Lạc khoản: “Hành khiển Đào Sư Tích” 行遣陶師錫.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Nhớ thuở Chiêu Hoàng ở tại đây
Cày nương đào giếng não lòng thay
Nhà tranh nay đã thành linh miếu
Tượng đó, thanh cao sáng đất này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chiêu Hoàng xưa ở chốn nầy
Cày đồng đào giếng lòng ai vợi buồn
Nhà tranh nay hoá miếu thiêng
Thanh cao nét tượng tôn nghiêm chốn nầy

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiêu Hoàng xưa ở tại đây,
Cày nương đào giếng não thay lòng người,
Nhà tranh nay đã thành nơi,
Miếu linh với tượng, thanh cao đất này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời