Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/01/2020 15:18 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Kỳ (1718-1780) người xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thìn (1748), làm quan Quốc Tử Giám tế tửu.