Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 25/01/2020 15:18 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Kỳ (1718-1780) người xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đỗ tam giáp đồng tiến sĩ xuất thân khoa Mậu Thìn (1748), làm quan Quốc Tử Giám tế tửu.

 

Tuyển tập chung