Lê công chồng vợ tới làng La,
Nhờ thế đền chùa rạng rỡ ra.
Chiêu Thánh giải oan cho bố trước,
Phụ Trần may mắn được hiền thê.
Năm năm để lại bao công đức,
Ngàn thuở ai vì nhớ ngợi ca.
Đỉnh biến về trời đành văng sự,
Còn trơ mái vẹo bóng tà dương.

tửu tận tình do tại