23.50
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
17 bài thơ
Tạo ngày 15/12/2008 09:54 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 15/12/2008 10:05 bởi Vanachi
Nguyễn Cư Trinh 阮居楨 (1716-1767) hiệu Đoạn Am, quê làng An Hoà, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế, làm quan thời chúa Nguyễn Võ Vương. Ông lấy được nhiều kế sách mở mang sinh kế cho dân, giúp chúa Nguyễn có công, thời quyền thần Trương Phúc Loan, ông vẫn sống cương trực, luôn tố cáo những tệ hại do Loan gây ra mà Loan cũng không làm gì nổi.

Tác phẩm:
- Sãi vãi
- Đạm Am thi tập

 

Quảng Ngãi thập nhị cảnh

Tuyển tập chung