Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyễn Kỳ (2 bài)
- Lê Hiển Tông (3 bài)
- Nguyễn Cư Trinh (17 bài)
- Trịnh Doanh (10 bài)
- Đặng Trần Côn (17 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 30/07/2014 14:12 bởi tôn tiền tử
Đoàn Nguyễn Thục 段阮俶 (1718-1775) nguyên tên Duy Tĩnh 惟靖, người Hải An, Quỳnh Côi, đỗ tiến sĩ năm Cảnh Hưng thứ 13 (1752), năm Cảnh Hưng thứ 32 (1771) thăng Phó đô ngự sử, tước Mai Xuyên bá. Cũng năm này ông được sung chức chánh sứ đi sứ nhà Thanh, ở kinh đô nhà Thanh gặp gỡ sứ Triều Tiên, có làm thơ qua lại cùng sứ Triều Tiên.

 

Tuyển tập chung