26/09/2022 06:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Chiêu Hoàng (Hành khiển Đào Sư Tích)
憶昭皇(行遣陶師錫)

Tác giả: Đào Sư Tích - 陶師錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi hongha83 vào 16/10/2011 18:24

 

Nguyên tác

憶昔昭皇至此方,
耕田鑿井帶愁腸。
茅家後日成靈廟,
遺像清高祀事彰。

Phiên âm

Ức tích Chiêu Hoàng chí thử phương,
Canh điền tạc tỉnh đới sầu trường.
Mao gia hậu nhật thành linh miếu,
Di tượng thanh cao tự sự chương.

Bản dịch của Duy Phi

Nhớ thuở Chiêu Hoàng ở tại đây
Cày nương đào giếng não lòng thay
Nhà tranh nay đã thành linh miếu
Tượng đó, thanh cao sáng đất này
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Sư Tích » Ức Chiêu Hoàng (Hành khiển Đào Sư Tích)