11.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2011 08:08

歸田

藍山至此緣生繼,
耕稼無耰抱卵身。
魚網隨朝收小利,
蠶桑勤依有良恩。
幸逢官路仍多禍,
不識人和大失真。
條里早回觀匊敬,
善行詒福後來人。

 

Quy điền

Lam sơn chí thử duyên sinh kế,
Canh giá vô ưu bão noãn thân.
Ngư võng tuỳ triều thu tiểu lợi,
Tàm tang cần ỷ hữu lương ân.
Hạnh phùng quan lộ nhưng đa hoạ,
Bất thức nhân hoà đại thất chân.
Điều lý tảo hồi quan cúc kính,
Thiện hành di phúc hậu lai nhân.


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Núi lam này đến duyên sinh kế
Cày cấy lo gì thiếu thốn đâu
Lợi nhỏ tuỳ theo triều lưới vó
Ân nhiều bởi gắng lứa tằm dâu
Chen vào quan lộc lo canh cánh
Chẳng thấu lẽ người mất lớn lao
Sớm tỉnh về quê chăm luống cúc
“Thiện” đường để phúc mãi muôn sau


Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 1 (104), 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi lam bàn kế sinh nhai,
Lo gì thiếu thốn cấy cày no thân,
Theo triều lưới vó bủa gần,
Lứa tằm dâu đạt nhờ ân tốt lành,
Chen vào quan lộc cánh canh,
Lẽ người chẳng thấu mất thành lớn lao,
Sớm về quê chăm cúc nào,
“Thiện” đường để phúc dồi dào muôn sau.

15.00
Trả lời